Att hålla ett årsmöte

I en förening hålls det alltid ett årsmöte. Men det är inte alltid så lätt att hålla reda på vad ett årsmöte ska innehålla och hur en planerar det. Därför har vi skapat den här sidan. Här hittar du massa bra info, mallar och vår klubbhandbok, där allt du kan tänkas behöva veta står!

Det viktigaste mötet på hela året för en förening är årsmötet. Det är då planen för året sätts och eventuella ändringar i stadgarna ska göras. Alla medlemmar i klubben ska bjudas in till årsmötet och inbjudan måste helst gå ut några veckor innan mötet. Det är medlemmarnas främsta möjlighet att påverka de beslut som tas i klubben och vad klubben ska göra.

Vem gör vad?

Det är styrelsens uppdrag att planera och förbereda för årsmötet. Det innebär inte att styrelse måste göra allt, men styrelsen ansvarar för att allt blir gjort!

Motioner & propositioner

Medlemmarna kan lägga fram förslag på punkter att ta upp under årsmötet. Det kallas då en motion. Om förslaget kommer från styrelsen kallas det proposition. Lite konstiga ord, men betyder alltså förslag.

Ny styrelse

På årsmötet väljs klubbens styrelse. Resten av uppdragen i styrelsen, som vice ordförande, kassör, sekreterare och ledamöter, bestäms sen vid styrelsens första möte. Det mötet kallas styrelsens konstituerande möte.

Dokument

Till årsmötet behövs lite olika dokument; dagordning, verksamhetsberättelse, ekonomisk berättelse, verksamhetsplan och budget.

Dagordning

Dagordningen är den lista med punkter som årsmötet ska gå igenom.

Verksamhetsberättelse & ekonomisk berättelse

En verksamhetsberättelse är en sammanfattning av vad klubben gjort under året som har varit (innan årsmötet). Den kan vara jättekort – bara en punktlista på det som gjorts, eller en mer beskrivande text. En sammanfattning av hur klubbens pengar har använts ska också finnas med och kallas för den ekonomiska berättelsen.

Verksamhetsplan & budget

Verksamhetsplanen är precis vad det låter som! En plan för verksamheten, som sträcker sig över ett år. I verksamhetsplanen skriver ni helt enkelt ner vad ni tänkt göra under nästa år, tiden fram till nästa årsmöte helt enkelt.En lista på vilka pengar klubben har och en plan för hur klubben ska använda pengarna ska också finnas med och kallas för en budget.