Kansli

Smart Ungdoms kansli finns i Stockholm och där arbetar organisationens personal driver vår verksamhet framåt. Kansliet består idag av en generalsekreterare, en medlemssamordnare, en verksamhetsutvecklare och en ekonomiadministratör. Personalen arbetar med att genomföra verksamheten som medlemmarna och förbundsstyrelsen har beslutat om. Kansliet gör allt från att planera och genomföra konferenser, stötta och träffa klubbar till att sköta ekonomi och ta fram nya projekt.

Under fliken kontakt hittar du kontaktuppgifter till kansliet

Förbundsstyrelsen

På Smart Ungdoms årsmöte väljs Förbundsstyrelsen som är organisationens högst beslutande organ när medlemmarna inte är samlade. Förbundsstyrelsen leder organisationen genom strategiska och taktiskt beslut. Förbundsstyrelsen sätter upp mål för Smart Ungdom, skriver policys och arbetar med organisationens utveckling. Förbundsstyrelsen har ansvar över den ekonomiska förvaltningen, verksamheten och organisationsutveckling. Förbundsstyrelsen arbetar även med politiskt påverkansarbete och göra ungas röst hörd i den drogpolitiska debatten! Förbundsstyrelsen består idag av 6 personer, varav en förbundsordförande.

Förbunsstyrelsen träffas under året och har minst 5 möten. Nedan kan du finna protokollen från förbundsstyrelsemötena.

Under fliken kontakt hittar du kontaktuppgifter till förbundsstyrelse