Personal

Kansliet

Hallvägen 27, 121 62 Johanneshov
Telefon: 087421035

 

Generalsekreterare

Lisa Klefbom

Generalsekreterare
Lisa är chef på kansliet och ansvarar för all den operativa verksamheten som personal, ekonomi och strategi.
Telefon: 070 - 742 10 35
 

Administrativ assistent

Agneta Popescu Andersson

Ekonomiadministratör
Agneta arbetar med ekonomi och kansliadministration.
Telefon: 08 - 742 10 35
 

Projektledare

Rebecca Ahlner

Klubbsamordnare
Rebecca har ansvar för att hålla kontakt med och ge stöd till klubbarna. Hon ansvarar även för utbildning och kompetensutveckling av klubbarna samt arrangerar klubb-och regionträffar.
Telefon: 070 493 37 85
 

Förbundsstyrelse

Orförande

Marcus Nilsson

Förbundsordförande
Marcus är Smart Ungdoms förbundsordförande och valdes på årsmötet 2016. Marcus är arvoderad på heltid och arbetar med politik och ledning av förbundsstyrelsen. Han har varit aktiv i Förbundsstyrelsen sedan 2015.

 

Medlemsansvarig

Majmona Susoho

Vice förbundsordförande
Majmona arbetar tillsammans med Marcus med ledning av förbundsstyrelse och arbete med politik. Hon har varit aktiv i förbundsstyrelsen sedan 2015.

 

Vice Ordförande

Willy Svensson

Förbundsstyrelseledamot
Aktiv i Förbundsstyrelsen sedan 2014
 

Kommunikationsansvarig

Rasmus Nilsson

Förbundsstyrelseledamot
Aktiv i förbundsstyrelsen sedan 2014

 

.

Filip Jönsson

Förbundsstyrelseledamot
Aktiv i förbundsstyrelsen sedan 2016

 

Patricia Yacoub

Förbundsstyrelseledamot
Aktiv i förbundsstyrelsen sedan 2016