Personal

Kansliet

Hallvägen 27, 121 62 Johanneshov
Telefon: 087421035

 

Lisa Klefbom

Generalsekreterare
Lisa är chef på kansliet och ansvarar för all den operativa verksamheten som personal, ekonomi och strategi.
Telefon: 070 - 742 10 35
 

Agneta Popescu Andersson

Ekonomiadministratör
Agneta arbetar med ekonomi och kansliadministration.
Telefon: 08 - 742 10 35
 

Nadja Slotte

Medlemssamordnare
Nadja har ansvar för att hålla kontakt med och ge stöd till medlemmarna. Hon ansvarar även för utbildning och kompetensutveckling av medlemmarna samt arrangerar klubb-och regionträffar.
Telefon: 070 493 37 85
 
 

Lotta Art-Han Bengtsson

Verksamhetsutvecklare
Lotta samordnar Smart Ungdoms projekt samt ansvarar för organsiationens externa kommunikation.
Telefon: 072 003 43 07
Mail: lotta.bengtsson@smartungdom.se
 

Förbundsstyrelse

Marcus Nilsson

Förbundsordförande
Marcus är Smart Ungdoms förbundsordförande och valdes på årsmötet 2016. Marcus är arvoderad på heltid och arbetar med politik och ledning av förbundsstyrelsen. Han har varit aktiv i Förbundsstyrelsen sedan 2015.

 

Majmona Susoho

Vice förbundsordförande
Majmona arbetar tillsammans med Marcus med ledning av förbundsstyrelse och arbete med politik. Hon har varit aktiv i förbundsstyrelsen sedan 2015.

 

Alexandra Persson

Förbundsstyrelseledamot
Aktiv i förbundsstyrelsen sedan 2017
 

Johanna Nilsson

Förbundsstyrelseledamot
Aktiv i förbundsstyrelsen sedan 2017

 

Oliver Olsson

Förbundsstyrelseledamot
Aktiv i förbundsstyrelsen sedan 2017

 

Cecilia Bjärnetoft

Förbundsstyrelseledamot
Aktiv i förbundsstyrelsen sedan 2017
 

Saga Rosberg

Förbundsstyrelseledamot
Aktiv i förbundsstyrelsen sedan 2017