Ungdomskonferensen

Ungdomskonferensen, förkortat UK, har funnits sedan 2008 och är ett evenemang som Smart Ungdom arrangerar för sina medlemmar varje år. Ungdomskonferensen arrangeras i varje år i en ny stad tillsammans med en ny värdskola. Det är den största nationella drogförebyggande konferensen som arrangeras för unga.

Alla Smart Ungdom klubbar har möjlighet att delta gratis på UK. Konferensen bjuder in unga som vill engagera sig för drogfrihet! Syftet med konferensen är att stärka unga i sitt engagemang, ge kunskap om drogförebyggande verksamhet, inspirera och skapa förutsättningar för erfarenhetsutbyte. Konferensen är en möjlighet för Smart Ungdoms medlemmar att engagera sig i demokrati och samhällsfrågor genom att lära sig och ta del av konkreta verktyg för att påverka samhället. UK är en mötesplats för unga där de själva får diskutera hur Smart Ungdom som organisation framgångsrikt ska föra fram ungas röst inom drogpolitiken. UK är ungas möjlighet att påverka!

Under ungdomskonferensen arrangeras workshops och föreläsningar. Vi bjuder in externa talare som får föreläsa om ämnen relaterat till ANDT. ANDT står för Alkohol, Narkotika, Doping och Tobak och är den förkortningen en brukar använda som sammanfattning för det drogförebyggande området. I samband med konferensen annordnas oftast någon form av politisk aktion. Under 2015 års konferens var temat att arrangera 100 tobaksfria aktiviteter och deltagarna gjorde alltfrån manifestationer, fotoutställningar, dikter och brev till politiker.

Viktigt i Smart Ungdoms inställning till förebyggande arbete är att fokusera på det positiva, att lyfta friskfaktorer och minska riskfaktorer. Exempel på friskfaktorer är delaktighet, ett positivt socialt sammanhang och god självkänsla.

Ungdomskonferensen handlar om erfarenhetsutbyte och att medlemmarna ska peppa och inspirera varandra. Deltagarna på ungdomskonferensen kan ha egna erfarenheter av tobak och andra drogers påverkan på samhället och ges under konferensen verktygen för att ta ställning för drogfrihet.

Under Ungdomskonferenser håller Smart Ungdom också sitt årsmöte, föreningens högsta beslutande organ och medlemmarnas bästa tillfälle att påverka förbundet och vilken verksamhet vi gör.

De senaste åren har vi arrangerat Ungdomskonferensen i:

Norrköping 2017

Höör 2016

Stockholm 2015

Furuboda 2014

Vårby Gård, Stockholm 2013

Göteborg 2012

Söderhamn 2011

Bli värdskola!

Om er klubb tillhör en skola kan er skola och klubb vara med och arrangera Ungdomskonferensen tillsammans med oss! Som värdskola gör ni Ungdomskonferensen möjlig att genomföra. Smart Ungdom arrangerar tillsammans med er konferensen på er skola. Elever får medverka som deltagare eller funktionärer. Vi står för all planering från början till start mot att er skola står för lokaler och mat på plats. Som värdskola får ni bland annat en kostnadsfri utbildning, stöd för långsiktigt arbete, medverkan i trycksaker och media.

Att stå värd för Sveriges största drogförebyggande ungdomskonferens är ett ärofyllt uppdrag och en möjlighet för er skola att visa upp ert drogförebyggande arbete. Vi är en organisation med gott rykte som vill möjliggöra för fler unga i Sverige att engagera sig för ett drogfritt samhälle. Tillsammans med er kan vi ge fler elever inspiration och kunskap för att göra detta!

Kontakta lisa.klefbom@smartungdom.se om du är intresserad av att arrangera Ungdomskonferensen på din skola