Vill du göra ett försök att engagera dina medlemmar, dina vänner eller dina elever i tobaksfrågor? Vi på Smart Ungdom vill självklart dela med oss av våra två bästa övningar som vi brukar använda när vi är ute och föreläser. Övningarna kallar vi för "ett annat perspektiv på tobak" och "heta stolen". Dessa två övningar kan vara en del av en uppvärmning eller introduktion innan ni pratar djupare om ämnet tobak. Övningarna ger dina kamrater ett driv att ta sina egna ställningar eller få dem att tänka djupare i ämnet än vad de tidigare har gjort. Testa vet ja! Hör av dig om hur det gick sedan till kansli@smartungdom.se, vi vill gärna veta!

Kör igång!

Ett annat perspektiv på tobak

Vi vet att de bästa insatserna för att förebygga droger sker på många nivåer i samhället samtidigt. Traditionellt har vi i Sverige fokuserat mycket på hälsokonsekvenserna av droganvändande. Smart Ungdom vill genom den här övningen ge ett större perspektiv. I den här övningen tittar vi främst på hur tobaksproduktion påverkar människor, djurliv och miljö.

Tobakens påverkan

Ett sätt att undersöka miljön skulle kunna vara att forska om hur en tobaksodling påverkar människorna och miljön runt omkring den, både kort- och långsiktigt på liten och stor skala.

Besvara frågorna:

 1. Under vilka förutsättningar odlas tobak? Ser du några likheter mellan dem?
 2. Vad är det som händer med miljön (mark, växtlighet och vatten) där det finns stora tobaksodlingar? Varför sker det förändringar?
 3. Hur påverkas människors hälsa som arbetar på tobaksodlingar? Redogör för kortsiktiga och långsiktiga konsekvenser.
 4. Hur påverkas djurlivet kring tobaksodlingar?
 5. Varför jobbar människor på tobaksodlingar om arbetsförhållanden är dåliga?
 6. Redogör för den ofta förekommande onda cirkeln som skapas när tobaksbolag anställer fattiga människor som behöver jobb.
 7. Finns det några andra miljökonsekvenser av tobaksbruk, utöver de som finns kring odlingarna?
 8. Vad kan du göra för att motverka tobaksproduktionens dåliga miljöpåverkan?

 

Heta stolen

Den här övningen handlar om tobak och individens frihet i relation till vad samhället tjänar på. Innan du gör den med din klass kan det vara bra att läsa det här introduktionen som handlar om vad som förebygger droger.

Vad vet vi förebygger droger?

Vi vet att de bästa insatserna för att förebygga droger sker på många nivåer i samhället samtidigt. När normer för vad som är tillåtet eller acceptabelt blir mer restriktiva och tillgången på droger minskar förebyggs användandet av droger.

I en miljö där det är enkelt att införskaffa droger, omgivningen har en tillåtande attityd och unga exponeras mycket för droger är det stor risk att unga börjar.

Vi vet att det inte spelar någon roll om det gäller alkohol eller narkotika, det är samma förebyggande insatser som gäller. Vi vet också att droger inte ersätter varandra utan att de förstärker varandra. De som är mest intresserade av att rusa sig kommer att använda alla medel och de som tidigt lär sig att använda droger för att hantera känslor kommer högst antagligen fortsätta att göra det livet ut. Därför finns all anledning att ha drogfria miljöer och som vuxen ha en restriktiv attityd mot droger i möten med unga.

Friskfaktorer och riskfaktorer

Friskfaktorer kallas allt som ökar chansen att en person eller grupp ska ha god hälsa. Det är saker som: god självkänsla, delaktighet, upplevelse av meningsfullhet, framtidstro, aktiv fritid, känslan av att höra hemma och känna sig uppskattad och möjligheten att påverka samt sociala färdigheter som att kunna interagera med andra och prata inför andra.

Riskfaktorer är det motsatta, allt som ökar risken för ohälsa. Låg självkänsla, bristande tilltro till framtiden och samhället, enkelt att få tag på droger, omgivningen har en positiv attityd till droger, inte kunna påverka, känner sig inte delaktig och har ingen meningsfull aktivitet på fritiden till exempel.

Instruktioner till lärare

Gör en ring med stolar. Var noga med att förklara att det här handlar om åsikter och att ingen har rätt att ifrågasätta någon annans ståndpunkt. Det är ok att passa och det är ok att ändra sig. Bestäm dig innan om du vill ha diskussioner eller ej. Det kan vara bra att upprepa “Om du håller med byter du plats, om du inte håller med sitter du kvar” efter varje påstående/fråga.

Om du vill skapa diskussion eller nyansera en fråga ytterligare frågar du någon som satt kvar och någon som bytte plats hur de tänker. Läs igenom påståenden innan och välj bort de du anser inte passar din klass. Det är bra att köra några uppvärmningsfrågor för att alla ska förstå övningen. 

Instruktioner till elever

Vid varje påstående: du byter plats om du håller med och sitter kvar om du inte håller med. Det handlar om egna åsikter, det finns inget rätt och fel, ingen får ifrågasätta någon annans ståndpunkt.

Det är helt okej att inte ta ställning. Även om ni inte vill visa andra vad ni tycker i en viss fråga kan det vara bra att ni funderar på vad ni tycker. Ibland kanske ni hamnar mittemellan hålla med och inte, då kan ni berätta om det.

Uppvärmningsfrågor:

Katter är bättre än hundar

Chips är godare än godis

Påstående

 1. Det är lätt att säga vad som är rätt och vad som är fel
 2. Jag tror att de flesta tror att tobak produceras på ett schysst sätt
 3. Mina val påverkar andra
 4. Jag känner att det jag gör spelar roll
 5. Att snusa påverkar bara mig
 6. Folk med för bra självkänsla blir dryga
 7. Det är lätt att tacka nej till tobak
 8. Det är bra att det finns nikotinläkemedel
 9. E-cigaretter är dåligt
 10. Man har inte problem om man använder tobak
 11. Jag påverkas inte av reklam
 12. Det är inte ok att regeringen bestämmer vad jag får göra
 13. Jag känner att jag får ta ansvar över saker som är viktiga för mig
 14. Skolan överdriver hur farligt det är att använda droger
 15. Jag har gjort saker senaste veckan som fått mig att må bra
 16. Jag är bra på att se flera förklaringar till varför människor beter sig som de gör
 17. Det verkar som att det var lättare att vara ung förr
 18. Ingen har ett ansvar för någon annan
 19. Alla har samma chanser att må bra och lyckas oavsett var och i vilken familj de föds
 20. Jag är bra på att ta hand om min hälsa
 21. Det finns saker som påverkar hur jag mår som ligger bortom min kontroll
 22. Jag skulle kunna göra fler saker som får mig att må bra
 23. Jag känner att jag har den stöttning jag behöver
 24. Det är enkelt att må bra
 25. Människor måste få göra som de vill med sin egen hälsa
 26. Det är bra att vi betalar skatt till sjukvård och skolor
 27. Det är mitt val att snusa/röka
 28. Det blir lätt att jag tänker på vad jag tror att andra tycker om mig
 29. Det borde vara företagens ansvar att inte sälja skadliga produkter
 30. Samhället har ett ansvar att hjälpa människor må bra
 31. Tobak borde vara förbjudet
 32. Det är enkelt att få tag på tobak som ungdom under 18 år
 33. Det är upp till individen att inte köpa det som är dåligt
 34. Det finns bra och dåliga normer
 35. Det finns sånt som ondska och godhet
 36. Jag tror inte att normer påverkar mig särskilt mycket
 37. Jag har bra koll på vilka fördomar jag har
 38. Jag kan prata om allt med mina kompisar
 39. Jag känner mig säker på vad jag tycker politiskt
 40. Jag förstår varför folk använder droger
 41. Vad jag gör är alltid mitt ansvar
 42. Det är viktigast vad jag tycker om mig själv