Tack till er medlemmar som fyllde i webbenkäten!

torsdag den 15 december 2016

Ett tack till de som fyllde i Tobaksfaktas webbenkät om vilka tobaksförpackningar som har varningsbilder. Vi har hjälpt Tobaksfakta att samla in information om var det finns varningsbilder och vilka märken som har börjat med dem. Tack vare er som fyllde i enkäten vet vi nu att det är minst 20 olika märken som har börjat med varningsbilderna. De nya varningsbilderna är resultatet av beslut på EU-nivå för att minska tobaksandvändningen i EU och införs i alla EU-länder.

Boka en utbildning i vår

måndag den 28 november 2016

Efter en uppskattad utbildningsturné under hösten 2016 kommer vi fortsätta erbjuda våra drogförebyggande ambassadörsutbildningar även i vår. En nyhet är också att vi kommer erbjuda utbildning för skolpersonal som vill stärkas i sitt förebyggande arbete! Passa på redan nu att boka en utbildning i vår på er skola.

Sidor