Material om tobak på flera språk

fredag den 1 juli 2016

Nu har vi översatt vårt informationsmaterial till tre nya språk. Vår dragspelsfolder om tobak och våra informationskort om vattenpipa finns nu förutom på svenska även på engelska arabiska och romani. Tillsammans med organisationen SIMON - Svenska och invandrande mot narkotika har vi fått projektpengar som möjliggjort att materialet nu kan spridas till fler. 

Sidor