Smart Ungdoms syfte

Smart Ungdoms verksamhet syftar till att engagera unga i det drogförebyggande arbetet, genom att sprida kunskap & skapa lokalt engagemang via lokalföreningar.