Vill du ha utbildning i drogförebyggande arbete?

Vi kommer gärna!

Smart Ungdom erbjuder utbildningar och föreläsningar för skolor som vill utveckla sitt ANDT-arbete. Våra utbildningar har en genomtänkt pedagogik med flera interaktiva och praktiska moment. Vi vill att deltagarna på våra utbildningar får konkreta verktyg blandat med inspiration och engagemang.

Förebyggande arbete kräver långsiktighet och vi vill att en föreläsning eller utbildning är en del av ert kontinuerliga drogförebyggande arbete. Vi ser gärna att en utbildning följs upp med ett samtal/möte kring ett långsiktigt förebyggande arbete, detta kan ske per telefon eller genom besök i er verksamhet. Vi stöttar er gärna i att skapa en plattform för att engagera personal och unga i att förebygga droger i er verksamhet.

Våra utbildningar anpassas alltid efter målgruppen och vi har erfarenhet att föreläsa för såväl unga som för vuxna.

Gratis för medlemmar!

Våra ambassadörsutbildningar och föreläsningar för skolpersonal är kostnadsfria för verksamheter med en Smart Ungdom-klubb. Om er skola inte har en Smart Ungdom-klubb är ambassadörsutbildningen en utmärkt start för att få igång den. Efter utbildningen hjälper vi er att starta klubben.  

Här på hemsidan kan du läsa mer om vår Klubbverksamhet och hur en klubb arbetar.

Bokning av två utbildningar ger 20 % rabatt

 

 

Våra utbildningar

Drogförebyggande ambassadörsutbildningar

Smart Ungdom erbjuder under en heldagsutbildning för högstadie- och gymnasieelever om tobak, drogförebyggande, samhällsengagemang och ledarskap. Eleverna får under utbildningen verktyg för att driva förebyggande arbete på skolan genom bland annat hålla workshop för andra elever och lärare på sin skola.

Eleverna kommer efter genomförd utbildning ha goda kunskaper om drogers skadeverkningar på hälsa, miljö och samhälle med särskilt fokus på tobak, ha konkreta verktyg för att leda en grupp och verka drogförebyggande i sin närmiljö. Utbildningen genomförs i en grupp på 20–40 personer och kan bestå av klassrepresentanter, elevskyddsombud, elevråd eller en annan grupp av elever på skolan. Ni väljer själva vilka som blir ambassadörer på er skola!

 

Innehåll

  • Välkomna & lära känna
  • Risk- och friskfaktorer
  • Miljöproblem i produktionen
  • Skadeverkningar på hälsan
  • Skadeverkningar på samhället
  • Konsten att övertyga
  • Tala inför grupp
  • Leda och engagera
  • Drogförebyggande aktiviteter
  • Avslutande diskussioner

Ambassadörsutbildningen har ett särskilt fokus på tobak som utgångpunkt, men det är även möjligt för en skola att ha cannabis som ett särskild utgångspunkt och går vi djupare på skadeverkningar cannabis har på samhället, individ och miljö.

 

Pris

Skolor med en smart Ungdom-klubb

Gratis

Skolor med kontaktverksamhet

6 500 Kronor

Övriga verksamheter

8 500 Kronor

 

Föreläsning för skolpersonal

Smart Ungdom erbjuder skolor och fritidsverksamheter en föreläsning om hur skolor kan utveckla sitt drogförebyggande arbete och hur delaktighet skapar drogfrihet. Föreläsningen tar sin utgångspunkt i frisk- och riskfaktorer och dess betydelse för ungas välmående. Vi lutar oss mot den senaste forskningen om drogförebyggande arbete och ungas drogvanor. Vi vill med föreläsningen ge kunskap om vad som är bra drogförebyggande arbete och vilken roll inflytande, delaktighet och förebilder spelar för att framgångsrikt arbete.

Föreläsningen riktar sig till skolpersonal, rektorer eller andra som verkar i skolan och som vill ha mer kunskap om folkhälsa och preventionsarbete. Föreläsningen syftar till att inspirera och motivera skolor att ta ett helhetsgrepp om sitt drogförebyggande arbete genom att se både vuxna och elevers roll.

Vi genomför föreläsningen hos er och rekommenderar en grupp på högst 30 personer för bra samtal och diskussioner. En föreläsning genomförs på ca 1,5 timme.

 

Pris

Skolor med en Smart Ungdom-klubb

Gratis

Skolor med kontraktsverksamhet

3 000 Kronor

Övriga verksamheter

5 000 Kronor

 

Klassrumsföreläsning

För skolor som vill ge information om tobak, alkohol och andra droger till ett stort antal elever erbjuder vi klassrumsföreläsningar. Under föreläsningen går vi igenom drogers skadeverkningar på hälsa, miljö och samhälle. Vi ger en sammanfattad information om frisk- och riskfaktorer samt hur drogförebyggande arbete kan se ut. Föreläsningen ger deltagarna en kort introduktion till vilka skador droger gör på samhället och vilka möjligheter som finns att förändra. Vi vill väcka nyfikenhet och reaktioner som leder till engagemang.

 

En enstaka föreläsning kan aldrig vara det enda en skola gör för att bedriva ett drogförebyggande arbete. Vi vill att alla skolor vi arbetar med är strategiska och genomtänkta i sitt drogförebyggande arbete och gör flera insatser. Därför är en klassrumsföreläsning enbart bokningsbart vid ett tillfälle såvida skolan inte har en Smart Ungdom-klubb eller kan visa fler insatser som görs.

 

En klassrumsföreläsning genomförs hos er och vi rekommenderar en grupp på högst 40 personer. En klassrumsföreläsning är ca 45 minuter.

 

Pris

Skolor med Smart Ungdom-klubb & kontraktsverksamhet

Halvdag 6 500 Kronor
Heldag 8 500 Kronor

Övriga verksamheter

Halvdag 8 500 Kronor

Heldag 10 500 Kronor

Boka en utbildning

Bokningar av utbildningar eller föreläsningar görs till kansli@smartungdom.se. Har du särskilda önskemål eller frågor om innehåll får du gärna kontakta oss så berättar vi mer.

Kontakta vår kansliet på nummer 08-7421035 om du har frågor.

Vi besvarar alla förfrågningar så snart vi kan!