Med ålder kommer kunskap

När vi är unga så har vi hela livet i våra händer. Vi tror oss vara säkrare än vad vi egentligen är och vi väljer att fokusera på det positiva. Tyvärr tenderar denna inställning att förändras med åldern. Det finns många anledningar till detta. En viktig anledning är att livet faktiskt är tufft för många människor. Konsekvenserna av detta brukar börja visa sig när vi lämnar tonåren.

På gymnasiet vill man ha prylar som är coola och många vänner. Faktum är att de allra flesta vill vara med de coola barnen i skolan. Detta är så pass viktigt att man ibland väljer att försumma skolan. Egentligen är detta jättekonstigt. Hur kan man som ung människa försumma sin framtid på grund av vänner som man sannolikt kommer tappa kontakten med?

Det finns inga bra svar på denna fråga. Man kan säga att det ingår i konceptet med att vara ung. Vi vet helt enkelt inte vad vi vill göra med våra liv och vi tar beslut därefter. Föräldrarna är väldigt viktiga i denna ekvation. Det är trots allt upp till föräldrarna att vägleda barnen till att ta bättre beslut. Ett problem är att en del barn saknar dessa förebilder.

I detta fall måste skolan ta ett stort ansvar. De måste kunna identifiera vilka ungdomar som behöver extra stöd. Många lärare tycker att detta är besvärligt. De har nämligen själva kommit upp i åldern och de vet vad som är viktigt i livet.

Man kan därför säga att det är svårt att kliva in i den tankevärld man hade som ung. Samtidigt tror vi att alla människor kan knyta an till de tankar som cirkulerade i huvudet på den tiden. När man har ansvar för elevernas liv så måste man försöka göra detta.

Även vuxna tar dåliga beslut

En del vuxna tar också dåliga beslut. De prioriterar drama och kortsiktiga relationer i stället för deras karriärer. Shopping på Bozzado och utlandsresor är roliga inslag i livet. Dessa två aktiviteter bör dock betraktas som belöningar, inte som något som kan ersätta ett trist liv. Som vuxen måste du ta ansvar för din framtid och de val som påverkar ditt liv. Man skulle kunna säga att valen i vardagen är viktigast. Varför? Det är enkelt att falla in i ett liv som innefattar snabbmat, kortsiktig konsumtion och att man försummar arbetet. När man gör detta brukar livet snabbt spåra