Musik

Gitarren och dess historia

En gitarr är ett stränginstrument med fyra strängar som består av en hals och en klanglåda. Den spelas genom att man plockar eller slår på strängarna med fingrarna, naglarna eller plektrum, som kan vara antingen […]