Nya initiativ som leder till jobbtillfällen

Jobbtillfällen står högst upp på dagordningen för de flesta politiska partierna. Medborgarna värderar nämligen detta högst av allt. Man vill kunna styra över sitt liv, vilket blir svårt utan en regelbunden inkomst. I ljuset av detta försöker politikerna ständigt komma på nya lösningar för att skapa fler jobbtillfällen. I grund och botten handlar det om att genomföra åtgärder som faktiskt ger resultat. 

Så vilka åtgärder är det som ger resultat? I regel handlar det om myndigheternas påverkan på näringslivet. En låg ränta kan exempelvis skapa fler jobbtillfällen så länge som ekonomin inte blir överhettad. Myndigheterna brukar också hjälpa företag att etablera sig. Det kan exempelvis handla om förmånliga hyror för kontorsutrymmen och andra resurser som hjälper företagen.

Ett annat populärt initiativ är att erbjuda rabatterad skatt till företag som anställer långtidsarbetslösa. Vissa privatpersoner tycker att detta är orättvist. Samtidigt måste man vara medveten om att långtidsarbetslösa utgör en kostsam grupp för samhället. Det skapar också ett personligt lidande.

Slutligen måste vi lyfta vikten av goda studiemöjligheter. Detta är kanske den enskilt viktigaste faktorn. Vi pratar inte bara om vikten av bra universitet och högskolor. Det är minst lika viktigt att ha bra yrkesförberedande utbildningar som leder till jobb inom sektorer där det finns en brist. Inom detta område måste myndigheterna hela tiden vara på hugget. De måste identifiera vilka sektorer som behöver arbetskraft. Detta gör man bäst genom att lyssna på aktörerna inom arbetsmarknaden.

I den privata sektorn brukar man lyfta den finansiella marknaden som en viktig hörnsten i att skapa arbetstillfällen. Den finansiella marknaden erbjuder bland annat lån till entreprenörer som vill skapa deras egna affärsverksamheter.

Läs mer om företagslån på qred. Ränta och villkor varierar beroende på den egna kreditvärdigheten. 

Hur man ska tillgodose efterfrågan

Är det verkligen den privata finanssektorns uppgift att skapa arbetstillfällen? Inte alla är positiva mot specifika företagslån. Faktum är att många anser att de gör mer skada än nytta. De negativa åsikterna mot den privata sektorn är dock inte alltid befogade.

Riskkapitalister brukar exempelvis få mycket kritik för deras agerande. Studier har dock visat att de skapar många arbetstillfällen i samhället. Politikerna är medvetna om detta. De vill därför inte försvåra denna typ av verksamhet även om vissa medborgare menar att den inte sköts på ett korrekt sätt.

Näringslivet måste få ett visst spelrum, trots att det finns människor som hela tiden vill utöka den offentliga sektorn. Myndigheterna är dock generellt sett negativt inställda till att skapa en allt för stor offentlig sektor. Anledningen är enkel. Detta skapar stora kostnader som man inte kan göra sig av med på ett snabbt och effektivt sätt. Det finns goda anledningar till att man tar in konsulter inom vissa branscher. Konsulter är ofta dyra, men de arbetar efter specifika kontrakt och det är upp till bemanningsföretagen att ta ansvar för dem.

Den offentliga sektorn kan helt enkelt inte driva detta på egen hand. Bra att uppmuntra initiativ som leder till fler jobb, oavsett om dessa initiativ kommer från företag som vill tjäna pengar på kuppen. Många människor tenderar att glömma den offentliga sektorns egentliga intäkter. Det är givetvis skattebetalarna som står för dessa inkomster. Pengarna kommer inte från ett hål i marken. Många medborgare verkar dock tro att det ständigt finns nya resurser att plocka av.

Sammanfattningsvis kan man säga att man måste förhålla sig till forskning och studier när det kommer till arbetsmarknaden. Vi måste vara öppna för de lösningar som skapar jobb och inte hänga upp oss på att någon har skapat initiativet för att tjäna pengar.

Sammanfattning

I denna artikel har vi pratat om vikten av ett fungerande näringsliv. Vi har också argumenterat emot många av de myter som finns om den finansiella sektorn. Företagslån inte samma sak som att ge pengar till en kamrat.

Det är faktiskt tal om en institution som arbetar efter en beprövad modell. Visst får man som kund betala ränta. Men man får också in kapital som man kan använda i sitt företagande, vilket kan leda till fler jobb på arbetsmarknaden.

Den offentliga sektorn kommer uppmuntra detta så länge det inte är tal om banker som endast vill tjäna pengar på folk. Som vi nämnde tidigare tjänar staten på att arbetstillfällen skapas på den privata marknaden.