Ungdomarna blir mer och mer miljömedvetna

De politiska värderingarna tenderar att förändras under varje årtionde. Förr i tiden var ungdomarna främst intresserade av skillnaden mellan vänster- och högerpolitik. Idag finns det en ny generation som endast har ett mål – rädda miljön. I takt med detta har flera företag bytt inriktning på deras affärsmodell.

En hållbar miljö innefattar flera olika områden. Ett viktigt område är den mat vi äter. Många människor har kommit att välja bort kött. Köttprodukter har nämligen en större miljöpåverkan än exempelvis grönsaker. Skolorna runt om i landet har därför kommit att fokusera mer på veganalternativ. Även många familjer har fått tänka om gällande vilken mat de äter. Denna förändring har inte alltid varit superpopulär hos föräldrarna.

Ur ett annat perspektiv tenderar föräldrarna att uppskatta ungdomarnas engagemang. De svenska värderingarna bygger på att medborgarna ska ha åsikter. Ingen blir därför gladare än föräldrarna om deras barn visar engagemang för en viss fråga.

Klädindustrin är en annan bransch som helt har fått tänka om. Många företag tillhandahåller tshirt för veganer, kjolar och tröjor. Gemensamt för dessa produkter är att de är tillverkade med miljövänligt material. En del kunder vill också att tillverkningen ska ske nära slutkonsumenten. Detta tar bort långa transporter som leder till fler utsläpp.

Man skulle kunna säga att kraven är många på de företag som bedriver verksamhet på 2020-talet. Samtidigt verkar det inte som att detta är ett hinder. Flera företag har anammat dessa nya förutsättningar och man är redo att visa upp hela tillverkningskedjan för att öka trovärdigheten.

Den svenska ekonomin går på högvarv och det är enkelt att låna pengar och bygga upp en verksamhet. I andra länder är det inte lika enkelt att bemöta alla de nya kraven från kunderna.

Framtiden

Ungdomarna som växer upp kring miljörörelsen kommer allteftersom ta steget in i vuxenlivet. Idag vill många ungdomar bli entreprenörer. Bara för några år sedan fick man i stället rådet att satsa på en karriär som anställd. I takt med den ökande välfärden har många tänkt om.

Många av dessa ungdomar kommer förmodligen satsa på hållbara företag. De tar alltså steget till att bli företagare från att endast ha varit kunder. Detta ställer givetvis många krav. Samtidigt får de chansen att visa vägen inom det framtida näringslivet.

Tidigare kanske företagsledarna endast försökt profitera på medvetna ungdomar. Den nya generationen av entreprenörer kommer förmodligen ställa ännu högre krav på transparens. Det kommer inte räcka med att säga att man är miljömedveten. Man måste berätta en historia som ledde fram till detta ställningstagande.

Det kanske inte heller är tal om ett ställningstagande. I detta fall kanske vi snarare pratar om en livsstil. Denna livsstil kan man visa upp på sociala medier och andra plattformar för att ytterligare öka trovärdigheten för varumärket.

Men det måste väl finnas företag som redan har gått all-in gällande miljömedvetenhet? Ja, på DEDICATED gör man sitt bästa för att värna om miljön i en konkurrensutsatt marknadsekonomi. Det finns egentligen en rad olika företag som riktar sig mot olika samhällsproblem.

Problemet är som sagt att transparensen tenderar att vara för dålig i vissa fall. Som ungdom och konsument vill man inte behöva bläddra sig igenom hemsidor som inte håller vad de lovar. Även vuxna konsumenter går i denna fälla. Man kan dock tycka att det är värre med affärsidéer som främst vänder sig till naiva ungdomar.

Sammanfattning

Miljömedvetenheten är här för att stanna. Framtiden kommer förmodligen bära med sig ett större skattetryck för de företagare som inte gör sitt för att uppnå miljömålen.

Ungdomarna spelar en viktig roll i allt detta. De är morgondagens aktörer på arbetsmarknaden och deras villkor kommer sannolikt bli normgivande inom sinom tid.