Prata med din tonåring om tobak, droger och alkohol

Att prata med sin tonåring om tobak, droger och alkohol är inte alltid det lättaste. Det finns många fallgropar som förälder, och säkert vet ditt barn redan det mesta. Men det finns ändå ett värde i att ta det samtalet och visa att du bryr dig. Tobak, alkohol och andra stimulantia är farliga och beroendeframkallande. I vissa fall är de även olagliga och kan leda till problem längre fram i livet om ditt barn ertappas med dem.

Det här är inget samtal som kommer lyckas om du inte tidigt byggt en grund. Ett generellt råd när det kommer till kommunikation med barn är att alltid försöka hålla en öppen dialog. Se till att ditt barn litar på att den kan prata med dig även om det som är svårt, och var alltid uppmuntrande när barnet självt tar initiativ till sådana samtal.

Anpassa nivån efter ålder

Det är stor skillnad mellan en trettonåring och en sjuttonåring. Många trettonåringar är fortfarande barn och har förhoppningsvis ännu inte utsatts för det grupptryck från jämnåriga som lätt leder till att man testar något för att inte känna sig utanför. En äldre tonåring har mer sannolikt kommit i kontakt med det mesta, och i många fall kanske redan provat eller känt sig lockad att prova. Ditt jobb som förälder är att förstå vad det är som drar i den här typen av substanser och försöka hitta sätt att diskutera dem öppet och strategier för att få ditt barn att undvika dem.

Skrämsel, hot eller morötter

När det kommer till att få tonåringar att hålla sig ifrån rusmedel så finns det tre saker att jobba med: skrämsel, hot eller morötter. Du kan antingen få ditt barn att förstå farorna med dessa substanser. Det är inte alltid helt lätt. En tonåring tenderar till ”att vara odödlig” och tror inte att just hen ska fastna i ett missbruk. Då kanske det kan vara lättare att till exempel peka på vilka dåliga tänder man får av rökning eller snus. Eller att alkoholintag försämrar idrottsprestationer. Det är heller sällan gynnsamt att överdriva risker, utan försök vara ärlig när ni pratar.

Ett annat alternativ är att använda sig av antingen hot eller belöningar. Det kan röra sig om indragna privilegier, som mobiltelefonen, om det framkommer att din tonåring rökt eller druckit. Det kan också handla om morötter, där en vanlig strategi är att lova barnet körkort om han eller hon håller sig ifrån berusningsmedel och tobak före arton års ålder. Om du väljer den här vägen, var då konsekvent. Men var också medveten om att du faktiskt ger ditt barn större incitament att dölja eventuellt bruk för dig, vilket kan medföra andra problem och i vissa fall till och med förvärra existerande problem.

Var förlåtande

Om din ungdom ändå lockas att prova. Se till att försöka ha ett öppet klimat där han eller hon vet att du finns där och tar emot när han eller hon faller. Om din tonåring dricker sig berusad så kommer det vara bättre för er bägge om ni har ett så pass stort förtroende att han eller hon vågar ringa hem för att be om skjuts hellre än att somna utomhus eller hamna i en ännu värre situation.