Vad är en Smart Ungdom-klubb?

En grundpelare i Smart Ungdoms verksamhet är kontraktet där du lovar att avstå från tobak. Kontrakten kan se lite olika ut beroende på vilken klubb du vill gå med i, och det spelar ingen roll vilken typ av kontrakt som skrivs har så länge det innehåller att du avstår från tobak.

Som medlem i Smart Ungdom får du tillgång till en massa bra lokala rabatter och förmåner. Syftet med medlemskapet är att stärka ditt inflytande och delaktighet i det tobaks- och drogförebyggande arbete som vi på Smart Ungdom arbetar med.

Att vara flera klubbar i samma område underlättar och är kul för verksamheten då det är enklare att träffa folk från andra klubbar och peppa varandra men det är självklart ingen nödvändighet för att kunna ha en klubb.

Bli medlem

För att bli medlem måste du alltså skriva ett kontrakt, och det måste finnas en klubb på skolan du går på. Finns det ingen klubb på skolan kan du kontakta kansliet. Då kan vi hjälpa dig att antingen starta en klubb, eller så kan det kanske finnas en klubb på en skola nära dig.

Skicka ett mejl till oss på kansli@smartungdom.se med informationen nedan så återkommer vi inom 2-3 arbetsdagar.

Namn*

Mailadress*

Skola*

Årskurs*

Meddelande/Fråga*