Smart Ungdoms internationella samarbeten

En stor del av Smart Ungdoms verksamhet går ut på att skapa mötesplatser mellan unga drogförebyggare. Detta arbetar vi får att göra både i Sverige och i världen. Vi har ett flertal samarbetsorganisationer i framförallt Europa som vi tillsammans arrangerar verksamhet med. Genom att låta unga drogförebyggare mötas och utbyta erfarenheter vill vi inspirera till ett hälsosamt liv fritt från droger.

Internationella utbyten

Ett internationellt utbyte innebär att en grupp Smart Ungdoms medlemmar möter en grupp unga från ett annat land. Detta kan antingen ske genom att vi bjuder in till Sverige eller att vi reser till ett annat land. Nedan kan du läsa mer om de utbyten vi arrangerat i Europa de senaste åren.

England & Stockholm 2018

Just nu håller vi för fullt med att planera in en utbytesresa med två andra internationella organisationer! Som det ser ut just nu sker utbytet under sommaren 2018. Vi kommer gå ut med mer information när vi fått klartecken!

England & Slovenien 2016

Med den engelska organisationen Cut Films och den slovenska organisationen NoExscuse arrangerade vi ett internationellt utbyte omfattande totalt två veckor. En grupp medlemmar från Smart Ungdom skickades först till London för en veckas erfarenhetsutbyte och filmskapande med tobaksfria budskap. Under veckan genomfördes även en demonstration utanför Brittish American Tobaccos årsmöte. Några månader senare skickades samma grupp till Ljubljana för ytterligare en veckas utbyte där fokus låg på påverkansarbete och retorik. Utbytet genomfördes med medel från EU genom ERASMUS+.

 

     

Vitryssland 2013 & 2015

Tillsammans med vår svenska samarbetsorganisation Riksförbundet narkotikafritt samhälle (RNS) har vi under två år skickat en grupp medlemmar till Brest i Vitryssland. Utbytet arrangerades av den vitryska organisationen NGO Kalegium och genomfördes med stöd av SIDA. Utbytet var i form av ett läger där deltagarna från Smart Ungdom deltog på ett läger för ca 100 personer. Veckan innehöll allt från aktiviteter och tävlingar till teambuilding och nätverksbyggande.

Internationella samarbetsorganisationer

The Deborah Hutton campaign och Cut Films

The Deborah Hutton campaign är ett antirökprojekt från England. Deborah Hutton var hälsoredaktör på tidningen Vogue i tjugo år och som före detta rökare drev hon aktivt en kampanj om hälsofrågor, och då framför allt om problemet med rökning. När hon senare avlider till följd av lungcancer kände sig hennes familj och make, den framstående filmregissören – Charlie Stebbing – manade att fortsätta hennes kampanj för att hindra unga från att börja röka. Charlie Stebbings valde att använda sin passion för film vilket har resulterat i projektet Cut Films.

The Deborah Huttons campaign första projekt som fokuserar på ungdomar är just Cut Films, vilket är en årlig rikstäckande kortfilmstävling. Cut Films ger unga en möjlighet att engagera sig, skapa och att producera filmer om sanningen om rökning. Så istället för att bli passiva åskådare sporras unga människor att arbeta tillsammans för att aktivt lyfta fram ambitioner och att övertyga sina jämlikar att ompröva sin attityd och sitt förhållningssätt gentemot rökning.

Läs gärna mer om ”the Deborah Hutton campaign och The Cut Film projekt” på www.cutfilms.org

No excuse Slovenia

No excuse Slovenia är en ungdomsorganisation som arbetar med folkhälsa och som strävar efter att åstadkomma en positiv social förändring i samhället och framför för allt unga. Genom icke-formell utbildning uppmuntras unga människor till socialt ansvarstagande och att engagera sina kamrater. No Excuse har sitt säte i Ljubljana och förenar för närvarande över 100 aktiva ungdomar från hela Slovenien i åldrarna 15 till 29 år. Det är en helt ideell och partipolitiskt obunden organisation. Ungdomar i No Excuse Slovenia förespråkar en så hälsosam fritid som möjligt. De arbetar för att informera och utbilda andra ungdomar om aktuella ämnen och belyser kritiska frågor på ett förståeligt och intressant sätt. Organisationen stödjer många projekt och det gör den genom att främja och förespråka en hållbar utveckling, en hälsosam livsstil och ett aktivt medborgarskap för ungdomar. No Excuse utför för närvarande sexton större projekt som behandlar interkulturell kommunikation och tolerans, klimatförändringar och hållbar utveckling samt en hälsosam livsstil.

Läs gärna mer om No Excuse Slovenia på www.noexcuse.si/