Opinionsbildning betyder att påverka uppfattningar och åsikter åt ett särskilt håll. Smart Ungdom arbetar för att göra ungas röst hörd i den drogpolitiska debatten och arbetar alltså med opinionsbildning mot tobak och andra droger. Vi tycker det är viktigt att unga får vara med och påverka sin vardag och de beslut som berör dem. Vi anser att alla unga har rätt till en drogfri uppväxt och att inga unga ska behövas utsättas för drogers påverkan.

Vi har ett särskilt fokus på tobak och tidiga alkohol debuter. Därför är vi mest aktiva i den tobakspolitiska debatten och frågor som rör ungas alkoholvanor. Vi vill vara en inflytelsefull aktör som kan föra fram det unga tycker och tänker om drogpolitik.

På nationell nivå representeras Smart Ungdom av förbundsstyrelsen och generalsekreteraren, genom att skriva debattartiklar, svara på remisser om nya lagförslag, delta i möten och diskussioner med högt uppsatta politiker och medverka på konferenser där våra frågor diskuteras.

 

 

Almedalen

Smart Ungdom deltar självklart under Almedalsveckan i Visby där många viktiga beslutsfattare, organisationer, företag och verksamheter samlas för att diskutera. 2015 la vi fokus på att lyfta Tobacco Endgame som en ungdomsfråga. Genom föradresserade vykort till Folkhälsoministern samlade vi in 200 namnunderskrifter med krav på att Sveriges regering ska ställa sig bakom Tobacco Endgame. Namninsamlingen överlämnades till Folkhälsoministern i september 2015.

 

 

Mediamedverkan

Förbundsordförande Marcus Nilsson medverkar i P3 Nyheter, 18 december 2015 http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=1646&artikel=6326860

fd. Förbunssekreterare Sara Dinwiddie debatterar Rökning på allmän plats i P1 Studio Ett, 18 Februari 2015 http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=1637&artikel=6097021

 

Debattartiklar

"Skydda unga mot riskerna med e-cigaretter", Debattartikel tillsammans med Non Smoking generation, 6 januari 2016

"Mycket kvar att göra innan vi når ett rökfritt Sverige", Debattartikel i SVT Opinion, 7 Mars 2016, http://www.svt.se/opinion/article6983935.svt