Läs på om de förslag som förbundsstyrelsen lämnat till årsmötet. Det är ni medlemmar som bestämmer om förslagen är bra eller dåliga. 

Det kommande året kommer också fortsatt vara en utmaning för organisationer som Smart ungdom då tyvärr stödet till ungdomsrörelsen fortsätter vara lågt. Under året skrev förbundet under en debattartikel med 24 andra ungdomsorganisationer där regeringen uppmanades att höja anslagen till ungdomsrörelsen. Enkelt sammanfattat så har ungdomsrörelsen blivit större de senaste åren och trots att vi blivit fler organisationer av unga i Sverige så har summan av pengarna till ungdomsrörelsen fortsatt vara lika låg som tidigare. Sverige mår bra av att fler unga engagerar sig och vi i förbundsstyrelsen ser att Smart ungdom har en självklar del i det arbetet.

I år kommer årsmötet att behandla ett förslag som ligger många medlemmar varmt om hjärtat, förbundets namn. Styrelsens arbetar ständigt med att analysera och utveckla förbundet och därför föreslår förbundsstyrelsen nu ett namnbyte. Nedan kan du läsa hela propositionerna och förslaget på det nya namnet.