Sofie på väg att utbilda!

torsdag den 27 oktober 2016

Sofie Dahlström, som tidigare varit aktiv i förbundsstyrelsen, ska nu i höst och vinter jobba för Smart Ungdom genom att hålla drogförebyggande ambassadörsutbildningar. Hon hoppas kunna inspirera fler till att engagera sig för ett drogfritt samhälle. "Det ska verkligen bli jättekul, jag är supertaggad" säger hon själv nu när två dagars förberedelser i Stockholm är över. 

Den drogförebyggande ambassadörsutbildningen riktar sig till elever på högstadiet och gymnasiet och ger kunskaper om:

Sidor