Här nedan kommer Smart Ungdoms styrdokument uppdelade i fem rubriker: stadgar, årsmötesprotokoll, verksamhetsplan, årsredovisning och Tobakspolitiska programmet.

 

Stadgar

Stadgarna är Smart Ungdoms regelbok och som förklarar vilka vi är, varför vi finns och vem som ska göra vad. Stadgarna är grunden i organisationen och beskriver hur vi fungerar, vilka som verkar i organisationen och hur vi agerar i olika situationer. Alla organisationer har stadgar, precis som era klubbar har. Detta är stadgarna för förbundet Smart Ungdom som reglerar vilka som är och får vara medlemmar hos os. 

Årsmötesprotokoll

I detta dokument kan du läsa vad vi bestämde på vårt senaste nationella årsmöte som genomfördes på Ungdomskonferensen i Norrköping 2017.

Verksamhetsplan

Verksamhetsplanen är det dokument som beskriver vad förbundet Smart Ungdom ska göra under ett år. Här beskriver vi vilken verksamhet som ska genomföras, vad vi vill uppnå för något och vilka aktiviteter som ska hända fram tills att vi ses på årsmötet nästa år. 

Årsredovisning

Årsredovisningen är det dokument som förklarar hur ekonomin såg ut under ett år i Smart Ungdom. I årsredovisningen går det att se om förbundet har gått med vinst eller förlust, hur mycket pengar vi har lagt på verksamheten och var vi har fått pengar ifrån. Tillsammans med årsredovisningen finns också revisorns uttalande om förbundets ekonomi. Revisorn granskar Smart Ungdoms ekonomi för att se att allting sköts på rätt sätt.

Tobakspolitiska programmet

Smart Ungdom är den enda organisationen i Sverige som representerar ungas röst inom tobakspolitiken. Vi vill ha ett samhälle fritt från tobak och andra droger. Det tobakspolitiska programmet är Smart Ungdoms medlemmars krav på beslutfattare och beskriver vad vi vill ska hända i tobakspolitiken. Det tobakspolitiska programmet antogs på Smart Ungdoms årsmöte 2016. På länken nedan kan du läsa Tobakspolitiska programmet.