Vilka är vi?

Smart Ungdom är en ungdomsorganisation vars syfte är att engagera unga i det drogförebyggande arbetet, genom att sprida kunskap och skapa lokalt engagemang via lokalföreningar. Vi gör unga delaktiga i civilsamhället och det drogförebyggande arbetet. Vi vill skapa förutsättningar för en god hälsa hos unga med särskilt fokus på tobak och tidiga alkoholdebuter genom att inspirera unga till ett hälsosamt liv.

Vår primära målgrupp är unga som tagit ställning mot droger genom lokala kontrakt på sin skola. Vi organiserar våra medlemmar i lokala klubbar som verkar för en drogförebyggande miljö i sitt närområde. Tillsammans med kontraktsmetoder såsom Riksförbundet SMART och Tobaksfri duo vill vi stärka unga att göra hälsosamma val. Smart Ungdom finns över hela landet och på flera skolor. Alla unga som vill arbeta för ett drogfritt samhälle har möjlighet att starta en egen lokal klubb.

I Smart Ungdom är unga aktörerna och förändringsskaparna. På vår årliga Ungdomskonferens hålls förbundets årsmöte där mål och verksamhet för organisationen beslutas av representanter från våra klubbar. Där väljs även en förbundsstyrelse som leder förbundet när medlemmarna inte är samlade.

Så bildades Smart Ungdom

Smart Ungdom bildades 2008. Det var Riksförbundet SMART:s UngdomsRåd (SUR) som under ett möte i Tyresö under hösten tog initiativet att starta ett fristående ungdomsförbund. Efter två dagars diskussioner och lite träning i marknadsföring med en extern utbildare, konstituerades det nya förbundet som fick namnet Smart Ungdom.

 

Smart Ungdom idag

Idag består Smart Ungdom av över 3000 medlemmar och ett tjugotal lokala klubbar runt om i Sverige. För att kunna bli medlem krävs att man har skrivit på ett lokalt kontrakt mot tobak och droger, och man kan genom detta kontrakt välja att bli medlem i Smart Ungdom.

Vår verksamhet består av lokala drogförebyggande aktiviteter som arrangeras av våra medlemmar och utbildningar och föreläsningar på skolor över hela Sverige. Vi arrangerar nationella mötesplatser för unga såsom Ungdomskonferensen och bjuder in till internationella läger och utbyten. Vi arbetar även politiskt med att lyfta ungas röst i den drogpolitiska debatten genom lobbyarbete och representation i nätverk och organisationer.

Mål och syfte

Smart Ungdom arbetar med att inspirera unga till ett hälsosamt liv, fritt från tobak och alkohol! Vi vet hur viktigt det är att förebygga, och att förebygga tidigt! Vi fokuserar på att stärka friskfaktorer, såsom ett positivt sammanhang, socialt nätverk, kunskap, hälsosam livsstil och ökad självkänsla, och minska riskfaktorer.

  • Smart Ungdom vill samla alla kontraktsskriva ungdomar runt om i landet.

  • Smart Ungdom vill erbjuda sina medlemmar en mängd olika förmåner så som ungdomskonferenser, läger, andra roliga aktiviteter, nationella rabatter med fler.

  • Smart Ungdom vill bilda opinion kring tobak, alkohol och andra droger.

  • Smart Ungdom vill göra det lättare för dig att säga nej till tobak, alkohol och andra droger.

 

Vill du bli medlem hos oss eller är du bara nyfiken och vill veta mer? Vi finns till för dig! Tveka inte att mejla kansli@smartungdom.se